HÄLSOTESTER

“Det är alltid bättre att veta än att inte veta”

Labtester är viktiga instrument för att finna obalanser i kroppens olika system som skapar symptom. Provsvaren ger oss viktig information som ligger till grund för vilka korrigeringar som är nödvändiga när det gäller kosthållning, näringsstatus och livsstil.

BLODANALYS

Werlabs Hälsokontroll XL / 1395 kr

33 hälsomarkörer som mäter status av blodsocker, hjärta/kärl, lever, njurar, vitaminer/mineraler, sköldkörtelfunktion, blodvärden. HÄR beställer du detta testet eller andra tester du vill ta.

NÄRINGSSTATUS OCH ÄMNESOMSÄTTNING

Organix Comprehensive - Nordic Labs / 365 Euro

Mäter tillgången på viktiga näringsämnen på cellnivå samt metaboliter av bakterieöverväxt och Candidasvamp.

DYSBIOS

Comprehensive stool analysis and parasitology X 2 - Nordic Labs / 370 Euro

Avföringsprover som visar status av tarmbakterier, parasiter och svampinfektion. 

SIBO

SIBO - Nordic Labs / 215 EURO

Utandningsprov som mäter förekomst av bakterier i tunntarmen

DUTCH

DUTCH- Nordic Labs / 345 Euro

Urinprov som mäter kortisol, kortison, DHEA, östrogen, progesteron, testosteron, melatonin samt vissa organiska syror.

FÖDOÄMNESINTOLERANSTEST

Antikropparna IgG/IgA - EU Biotek / 3400 kr

Kapillärprov som mäter antikroppar mot 96 födoämnen samt indikerar läckande tarm.

.